Saray Anaokulu

Saray Eğitim Kurumları

Okulumuz Türk Milli Eğitim Sisteminin Genel ve Özel Hedefleri doğrultusunda öğrencilerin, öğrenen merkezli programlar, disiplinler arası yaklaşımla ve uygulamalarıyla çok boyutlu öğrenme ortamları ve gelişim atölyelerinde aktif öğrenme etkinlikleri ile çağın gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojileri donanımıyla inceleme, araştırma ve projeler yardımıyla gelecek yönelimli olarak yetiştirilmesine önem verilmektedir.

Eğitime gönül vermiş, her öğrencisinin farklı ve özel olduğunun bilincinde "sadece dersinin öğretmeni değil,öğrencisinin öğretmeni" anlayışına sahip,yüreğini ortaya koyarak öğrencisinin sınava ve hayata hazırlığını keyifli bir uğraşa dönüştüren, takım ruhuna sahip eğitim kadromuzla;

 

>> Bilgiyi araştıran, sorgulayan, eleştiren, yapılandıran, analiz eden ve problemlerle karşılaştığında çözüm üreten,

>> Bilimsel ve sosyal olgunluğu yakalamış, ne istediğini bilen, özgüven sahibi,

>> Elde ettiği sosyal, kültürel ve akademik birikimleri ulusal ve uluslararası platformlarda aktarabilen,

>> Yaratılış amacını bilen ve buna göre davranan,

>> Milli, manevi, kültürel değerlerini benimsemiş ve gücünü bu değerlerden alan,

>> Kendisine, ailesine ve milletine faydalı, bütün yönleriyle gelişmiş, yüksek karakterli bir nesil yetiştirebilmek için derslerin ilmek ilmek, sabırla ve sevgiyle işlendiği özgün ve özel bir eğitim anlayışıyla hizmet veriyoruz.

... kısacası,

"öğrenen ve öğrendiklerini yaşayan bir nesil için"

Saray Eğitim Kurumları