Saray Anaokulu
Anaokulu Hakkında

Anaokulu Hakkında

Okulumuz, çocuğun dokunarak, yaparak, yaşayarak öğrenmesini sağlayan öğretim yöntemini esas almaktadır. Bu yöntemle çocukların dinlemek ve izlemekten çok, sorarak, araştırarak, deneyerek, dokunarak, değiştirerek günlük hayata dair tecrübelerin ilk adımlarını öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

Saray Eğitim Kurumları

Saray Eğitim Kurumları

Okulumuz Türk Milli Eğitim Sisteminin Genel ve Özel Hedefleri doğrultusunda öğrencilerin, öğrenen merkezli programlar, disiplinler arası yaklaşımla ve uygulamalarıyla çok boyutlu öğrenme ortamları ve gelişim atölyelerinde aktif öğrenme etkinlikleri ile çağın gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojileri donanımıyla inceleme, araştırma ve projeler yardımıyla gelecek yönelimli olarak yetiştirilmesine önem verilmektedir.